top of page

Iles Salomon

iles salomon.gif
Iles salomon.png
ile SALOMON carte.gif

Capitale : Honiara

Monnaie : Dollar des Salomon (SBD)

1 SBD = 0,109038 €

1€ = 9,15878 SBD

Iles Salomon 2SBD 2001 AH01099743 R.jpg
Iles Salomon 2SBD 2001 AH01099743 V.jpg

2 Dollars - Edité en 2001

Iles Salomon 50SBD 2013 X1028865 R.jpg
Iles Salomon 50SBD 2013 X1028865 V.jpg

50 Dollars - Edité en 2013

Iles Salomon 40SBD 2018 SI40 039035 V.jp
Iles Salomon 40SBD 2018 SI40 039035 R -

40 Dollars - Edité en 2018

Iles Salomon 5SBD 2019 AI099237 R.jpg
Iles Salomon 5SBD 2019 AI099237 V.jpg

5 Dollars - Edité en 2019

Iles Salomon 10SBD 2023 X23024697 R.jpg
Iles Salomon 10SBD 2023 X23024697 V.jpg

10 Dollars - Edité en 2023

bottom of page